Jakab és Komor tér 6. Egyesület

Az épített, szellemi és írott kulturális örökség védelme és népszerűsítése, átmenekítése következő generációk számára. A határon túli magyar kultúra támogatása, a zsidó és keresztény kulturális értékek védelme, és épített örökségünk megóvása Magyarországon és a határon túli régióban egyaránt. A nemzeti identitás és a lokálpatriotizmus erősítése. Az Egyesület célja a vallás turizmus és vallási zarándoklatok népszerűsítése, tevékenységük szakmai támogatása.

Komor Marcell (1868-1944) és Jakab Dezső (1864-1932) a lechneri nemzeti stílus legnagyobb hatású és legszélesebb hatókörű képviselői Legismertebb műveik a mai országhatárokon túl állnak. A Komor-Jakab-épületek a határon túli városok magyar nemzeti kultúrát hordozó és megtartó szimbólumaivá váltak, miközben a helyi többség is büszkén vallja őket saját öröksége értékeinek. Enteriőrjeik – kivételes épségben maradtak fenn. Szabadka és Marosvásárhely így a magyar századfordulós építészet alkotóerejének, művészi színvonalának legteljesebb példáit őrzi. Közös életművükben – a szabadkai zsinagógától a marosvásárhelyi Kultúrpalotáig – a gyakran burjánzó gazdag népies ornamentikába öltöztetett épületek felszíne mögött a huszadik század első másfél évtizedében végbemegy a korra jellemző rendkívül gyors technikai és hangsúlybeli átalakulás a historizáló jellegtől a szerkezeti-funkcionális gondolkodás kifejezésének igényéig.