Tóth Zsolt: Hadisírkutatás

Az országgal egyidős intézmény annak védelme. A történelem során volt, aki engedelmességből és volt, aki önszántából védte a hazát. Az elesett védők iránti kegyelet a legutolsó időkig váratott magára. Ezek a katonák egyszerre voltak nemzetünk hősei és méltatlanul elfelejtett mártírjai. Napjainkban már nemcsak a kegyeletadás, de az adott személyhez kapcsolódó emlékezet is civilizációnk kultúrájának szerves része. A keleti fronton és más, embert próbáló helyeken szolgáló nagypapák ma már nincsenek közöttünk, akik mesélhetnének a helyszínen nyugvó bajtársaikról. Tóth Zsolt arra vállalkozott, hogy a hadisírkutatáshoz kapcsolódó tudományos ismereteket elsőként publikálja a hazai szakirodalomban. Kézikönyve egyszerre kíván tudományos és ismeretterjesztő is lenni.

A szerző jelen művében a magyar tudományban elsőként foglalja össze a hadisírkutatás ismeretanyagát és ad hasznos kézikönyvet a szakma és az érdeklődők kezébe. A könyv alapját Tóth Zsolt doktori (PhD) dolgozata képezte, amit sikerrel védett 2017-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában. Ez a tény önmagában hitelesíti ezt a munkát, hiszen az elkészítését több éves tapasztalat és irányított kutatómunka előzte meg, amit végül a terület szakértői értékelték a védés során. Ezzel a tudományterület művelésének alapját jelentő dokumentum készült, és ez reményt adhat arra, hogy a hazai hadisírkutatásban egyre nagyobb hangsúlyt kap a tudományos módszerek alkalmazása. Ha ennek köszönhetően csak egy fővel is csökkenthetjük az ismeretlen katonák számát, már megérte. Kívánom, hogy így legyen!

Dr. Négyesi Lajos, ezredes, hadtörténész

Tóth Zsolt 1984-ben Gyöngyösön született. A Berze Nagy János Gimnáziumban érettségizett, majd 2006-ban az egri Eszterházy Károly Főiskolán szerzett egyetemi diplomát történelem szakos bölcsészként. Doktori tanulmányait a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatójaként 2009-ben kezdte meg. 2010-től a Honvédelmi Minisztérium hadisírgondozó szervezetének referenseként koordinálta hősi sírok feltárását, kutatását. 2013-tól a Nemzeti Örökség Intézetének munkatársa, jelenleg osztályvezetőként, mellette pedig a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság titkára. Tudományos és ismeretterjesztő publikáció mellett 2014-ben jelent meg Hőseink nyomában című tanulmánykötete. Nemzeti Közszolgálati Egyetemen doktorált.